خدمات بسته بندی

شرکت سیمرغ پک اکسپرس پس از بازدید از منزل شما و تهیه  لیست عدل بندی از کلیه وسایل شما، بهترین و مقرون به صرفه ترین قیمت پیشنهادی برای حمل و جابجایی وسایل شما را پیشنهاد می دهد.

پس از توافق برای حمل بار لیست عدل بندی دقیق کلیه وسایل شما ارائه شده و با بهترین  نوع کارتن ها و در صورت لزوم صندوق چوبی و یا فلزی  کالای شما بسته بندی شده و بسیار دقیق و ایمن وسایل شما از مبدا تا مقصد حمل و تحویل شما می گردد.