تعاريف و اصطلاحات گمرکي

گمرک (customs): تشکيلاتي است دولتي که عهده دار اجراي قوانين گمرکي ، وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري ، انجام تشريفات واردات، ترانزيت و صادرات کالا مي باشد.

*حقوق گمرکي: حقوقي است که طبق تعرفه گمرکي وضع شده و به اجناس و کالاها هنگام ورود يا صدور از قلمرو گمرکي تعلق مي گيرد.

*تشريفات گمرکي:  کليه عملياتي که بايد توسط اشخاص ذينفع و گمرک انجام گيرد تا يک کالا صادر و يا وارد گردد.

*ترانزيت: روش گمرکي است که براساس آن کالاها تحت نظارت گمرک، از يک گمرک به گمرک ديگر حمل مي گردد.

*ترخيص:  به معني خارج شدن کالا از گمرک پس از انجام تشريفات گمرکي است.

*اظهارنامه گمرکي:  ذکر مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسليمي به گمرک را مي گويند.

*کالاي متروکه: مدت مجاز توقف کالاهاي وارده به گمرک چهارماه بعد از تاريخ تحويل اظهارنامه و صدور قبض انبار است. درصورتی که در اين فاصله براي تشريفات گمرکی مراجعه نشود، کالا متروکه محسوب مي گردد؛ اين مهلت در صورت درخواست صاحب مال اين مدت به شرط پرداخت حق انبارداری تا ۴ ماه ديگر قابل تمديد است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *